Teknik Hizmetler

İnsan hayatı, sunulan konforun devamı ve güvenlik ön planda tutularak, her türlü teknik cihaz ve donanımın sürekli bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak ilk hedefimiz olarak belirlenmiştir. Bunun dışında, projelerin söz konusu envarterlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işletilmesi ve bu konuda herhangi bir cezai uygulama ya da yaptırım uygulanmasının önüne geçmek hedeflenmektedir.
Gelişen teknoloji, ilgili kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü tüm kontroller Kentsel Yönetim merkez kadromuzda görevli Makine Mühendisi teknik birim müdürümüz tarafından projelerimize gerçekleştirilen rutin ziyaretlerde kontrol edilmekte, tespit edilen bir aksaklık durumunda anında müdahalesi sağlanarak, yaşanabilecek olumsuzluğun önüne geçilmektedir.
Amacımız yönettiğimiz projelerde bulunan teknik envanterleri tam randımanlı olarak % 100 çalışır durumda tutmaktır. Bunun için site teknik personellerimiz ve servis bakım firmalarımız ile birlikte sistemlerimiz sürekli olarak kontrol altında tutulmaktadır.
Kentsel Yönetim Teknik Birim olarak tüm teknik personellere ilgili oldukları bölüm ile alakalı eğitimler sürekli olarak verilmekte, bakım esnasında uygulayacakları yöntemler adım adım tarif edilerek sistemlerin tam randımanlı olarak sürekli çalışması sağlanmaktadır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Kentsel Yönetim A.Ş.