Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

Kentsel Yönetim merkez kadrosunda görev yapan Ziraat Mühendisi peyzaj müdürümüz sitelerimize bitki ve insan sağlığı açısından destek sunmakta, bu kapsamda peyzaj alanlarında yapılan tüm faaliyetleri denetleyip kontrol etmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ihtiyacımız olan oksijenin büyük bir kısmı okyanuslardaki planktonlardan karşılanmaktadır. Ancak üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sadece Ege ve Akdeniz kıyıları denizlerden edinilen ideal oksijen oranına ulaşmaktadırlar. Diğer alanların tamamı bitkilerin fotosentezleri sonucunda oluşan oksijeni kullanmaktadırlar. İstanbul’da hızla gelişen yapılaşma sonucunda kişi başına düşen yaklaşık yeşil alanın %15 seviyesinden %7,57 seviyesine gerilediği Orman Bakanlığı tarafından 2015 yılında açıklanmıştır. Bir insanın sağlıklı olarak yaşamını idame ettirmesi gereken yeşil alan ise en az %9 olmak zorundadır. (WHO 1997 araştırma sonucudur.) Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için ihtiyacımız olan yeşil alanlar gerek şehirlerin hava kanallarının tıkanmış olması nedeniyle gerekse küresel ısınma kaynaklı mevsim anomalileri nedeniyle yavaş yavaş yok olmaya devam etmektedir.
Gelişen teknolojiyi lehimize kullanarak yaklaşık 385.000m² yeşil alanı sağlıklı tutmak ve yaşam alanlarında sadece yeşilin verdiği huzurun yanı sıra bitkilerin maksimum oksijen üretmelerini hedefleyerek çalışıyoruz.
Her insanın yapısı birbirinden farklı olduğu gibi bitkilerin de yapıları birbirinden farklıdır. Konusunda eğitim almış uzman kişiler bitki biyolojisi hakkında bilgi sahibi olmadan günümüz olumsuz ekolojik şartlarda peyzaj sahalarını sağlıklı tutamayacaklardır. Bu nedenle bilimsel gelişmeleri de göz önünde bulundurarak aşağıdaki kıstaslarla bitki bakımını gerçekleştirmekteyiz.

Sulama

Bitkiler en çok suyu yapraklarından ve türlere göre günün farklı saatlerinde farklı oranlarda tüketmektedirler. Bu değerler hakkında bilgisi olmayan kişiler bitkiyi genel olarak günde belli oranda sularlar ve bitki ömürleri kısa olur. Oysa uzman kişiler tarafından su tüketimi hesaplanarak sulama yapılsa tüm sitelerde kullanılan bitkilerin tamamı (mevsimlik türler hariç) en az 20 yıl yaşayabilecek bitkilerdir. Bizler sahalarda çalışan bahçıvan ekibine ideal su miktarı ve sulama saati konusunda bir çizelge vererek, gerekli kontrolleri sağlıyor, bitkilerin su sorunu nedeniyle (fazla ya da eksik sulama) ölmesini engellemeyi hedefliyoruz.


Gübreleme

Toprak yorgunluğu, olumsuz ekolojik koşullarla birleşince peyzaj alanlarının tamamında kimyasal gübre kullanmak zorunda kalmaktayız. Kullandığımız kimyasallar doğru oranlarda uygulanmadığında hem bitkileri yakma durumu söz konusu olmaktadır hem de yer altı su kaynaklarını kirletmektedir. Bu nedenle her sitemizde yapılan ilkbahar ve sonbahar gübreleme faaliyetlerinin tamamının sorumluluğu taşeron peyzaj firmalarına bırakılmayıp, şirketimizce yapılmaktadır. Doğru oranda gübreyi, doğru bitkiye, doğru zamanda uyguladığımız için hem yeraltı sularını hem de bitki sağlığını korumayı hedeflemekteyiz.


İlaçlama

Bitkiler özsuları ile beslenen ve yavaş yavaş ölmelerini sağlayan hastalık ve zararlı etmenlerinin yanı sıra iletim demetlerinin tıkanması ya da kesilmesi gibi ani ölümlere neden olan onlarca riskle karşı karşıyadır. Hastalık ve zararlı etmenlerinin bağışıklık kazanma durumları söz konusu olduğu için kullanılacak kimyasalın oranı ve zamanlaması mücadelede hayati önem arz etmektedir. Kentsel Yönetim Peyzaj Birimi olarak minimum ilaçla maksimum etki standardını benimseyerek öncelikle ilacı uygulayacak personelin eğitilmesini sağlayıp akabinde hazırladığımız ilaçlama takvimine uygun mücadele edildiğini hastalık ve zararlıların etkin olduğu süre boyunca denetim altında tutarız. Ayrıca yaptığımız saha ziyaretlerinde yılların verdiği deneyimle bitkilerin görüntüsüne göre hastalık ya da zararlı tanısı koyarak ekstra ilaçlama uygulamaları yaptırır, peyzaj sahalarının daima temiz kalmasını sağlarız.


Budama

Peyzaj sahalarının düzenli ve temiz gözükmesinin yollarından biri de budamadır. Gençleştirme budamaları konusunda ülkemiz üniversitelerinde verilen eğitimleri sahada görevli personele aktararak uygun zamanda ve şekilde faaliyet göstermeleri sonucunda sahalardaki çoğu bitkinin çok fazla yaşlanmasının önüne geçeriz. Form budamaları konusunda ise dünya lideri olan Innocenti Mangoni firmasından almış olduğumuz budama eğitimi doğrultusunda tüm bahçıvanlarımızın peyzaj sahalarını hatasız budamalarını sağlıyor oluruz. Budama işleri peyzajı asıl gösteren işler olduğu için hiçbir zaman taşeron peyzaj firmasının sorumluluğuna bırakılmamakta, şirketimizce yapılan aylık ya da haftalık ziyaretler sonucunda düzenli denetlenmekte, olası hatalar hızlı müdahale ile giderilmektedir.

Yönetim hizmeti sunduğumuz her sitenin peyzaj ihtiyacı birbirinden farklı olsa da yılın belli dönemlerinde mevsimlik bitki, gübre, çim tohumu ve toprak gibi ortak ihtiyaçları da vardır. Bu noktada şirketimiz tüm sitelere ihtiyaçları doğrultusunda toplu alım yaparak ciddi bir fiyat avantajı sağlamaktadır.
Peyzaj bakım hizmeti almış olduğumuz taşeron firmalar ile yapılan sözleşmeler site lehine olarak planlanmakta ve teknik şartname ile hem yapılacak işler hem de olası bitki ölümlerinde bedelsiz bitki değişimleri garanti altına alınmaktadır.
Bitki sulamada kullanılan su hava şartlarından ve toprak altı sızıntılarından sürekli değişiklik göstereceği öngörülerek periyodik su analizi bedelsiz olarak yaptırılmaktadır.
Şirketimiz yaptığı her faaliyette İSO9001 sertifikasına bağlı kalmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda personellerin soyunma odalarından, malzeme depolarına kadar sürekli denetim altında tutulmakta, tespit edilen olumsuzluklar rapor edilip düzeltici faaliyetler üzerine çalışılmaktadır.
Sahada görevli bahçıvanların İSG ve Yüksekte Çalışma eğitimleri sürekli güncellenmekte, teknik eğitimler ise iş yoğunluğunu aksatmayacak şekilde planlanarak tarafımızca uygulanmakta dolayısıyla her bahçıvanın standart donanımda olması sağlanmaktadır.
Bitkiler üzerinde kullanılan her malzemenin bakımlı olması hem personel hem de bitki sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle taşeron firmalarımızın kullanmış olduğu her alet ve makinanın sağlıklı çalıştığından emin olması, konuyla ilgili şirketimizi bilgilendirmesi sözleşme ile şart koşulmaktadır.
Kentsel Yönetim Peyzaj Birimi olarak daima sitelerimizin konseptine uygun peyzaj projelerine sadık kalmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle site peyzajı için uygulanmak istenen farklı bitkileri projeye aykırı olması halinde engelleyerek, peyzaj alanında uzun vadede oluşabilecek konsept kaymalarının önüne geçmeye çalışmaktayız.
Yönetim hizmeti sunduğumuz sitelere yapılan rutin denetimler dışında peyzaj sahasında günlük ve saatlik olarak yapılan faaliyetler tarafımıza fotoğraflı olarak raporlanmaktadır. Bu raporlar sayesinde alanlarda yapılan işlerden daima haberdar olmak ve olası sorunlara hemen müdahale etmek mümkün olmaktadır.
Kentsel Yönetim Peyzaj Birimi olarak bitki bakımı ve peyzaj alanlarının sağlıklı olmaları konusunda hiçbir aşamayı taşeron peyzaj firmalarımızın sorumluluğuna bırakmamakta, her faaliyeti denetim altında tutmaktayız.


© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Kentsel Yönetim A.Ş.