Tesis Yönetim Hizmetleri

Genel Yönetim Uygulamaları

 • Site yöneticiliğinin yönetim kurulu kararları dahilinde idari, mali, güvenlik, temizlik, teknik, peyzaj ve tüm organizasyonunun yürütülmesi.
 • Site yönetimi yazılımıyla tüm faaliyetlerin online takibi.
 • Personel görevlendirilmesi ve performans ölçümü
 • Doküman yönetimi.
 • Resmi ve özel kurulışlar ile olan ilişki ve süreçlerin takibi.
 • Site yönetimi ihtiyaçlarının belirlenmesi.
 • Yönetim kurulunun karar alma süreçleri için gerekli çalışmaların hazırlanması.
 • Kanun ve yönetmelikler dahilinde gereken tüm süreçlerin takibinin ve adaptasyonunun sağlanması.
 • Yapılan faaliyet ve denetleme raporlarının  sunulması.
 • Olağan – Olağanüstü kat malikleri toplantıları için gerekli tüm hazırlıkların yapılması.

İşletme Projesi ve Aidat Tablosu Hazırlanması

İşletme Projesi, konusunda uzman teknik, temizlik, güvenlik, peyzaj mimarı, mali işler departmanları organizasyonu ile geçmiş veriler, genel durum ve gelecek dönem öngörüleri ile birlikte hazırlanır, yönetim kurullarına hazır hale getirilir.

 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken personel, demirbaş, enerji, su, bakım onarım, sigorta ve çeşitli giderlere ilişkin bir yıllık tahmini gider tutarlarının ve gelirlerinin belirlenmesi
 • Bağımsız bölüm maliklerine, yönetim ve işletim giderlerinden Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu esas alınarak hesaplanan gider paylarının belirlenmesi.

Aidat İşlemleri; Banka İşlemleri, Kredi Kartı ile Tahsilat

Kat Mülkiyeti Kanunu ve İşletme Projesi esas alınarak belirlenmiş aidatların aylık olarak takibi ve tahsilatı. Aidatlar bankalar üzerinden EFT, Havale, Kredi Kartı ödemesi şeklinde toplanır, bu işlemler Kentsel’e özel site yazılım programında takip edilir ve raporlanır.


Muhasebe ve Finans Denetimi

Mali ve Finans denetimleri Merkez kadrosunda görevli Mali Müşavirimiz tarafından yerine getirilmektedir. Site muhasebe personelince hazırlanan muhasebe dosyaları Tek Düzen Hesap planına göre;

 • Muhasebe fişleri
 • Evrak düzeni
 • Kayıtların doğruluğu,
 • Vergi ve SGK işlemleri
 • Personel özlük hakları
 • Resmi işlemlerin kontrol ve denetimi

dosya bazında yapılarak bu kontroller ile oluşabilecek hak kayıpları ve yaptırımların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.


Hukuki Danışmanlık

İşletme Projesinin oluşturulmasından itibaren, yapılan tüm işlemlerin, yasal başvuruların, alacakların icra öncesi aranması yoluyla tahsilatı ve takibi ve olası problemlerin çözülmesinde şirketimiz bünyesinde çalışan avukatlar ile Hukuki Danışmanlık Hizmeti verilir.

 • Hukuk departmanımız bünyesinde görev yapan Kat Mülkiyeti Kanunu, İş Kanunu ve sektör gerekliliği olan kanunlarda uzman 2 avukat ve icra dosyalarının takibini yapan 3 icra takip personeli ile site yöneticiliğinin hukuki işlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmelerin hukuki yönden kontrolü
 • İcra takiplerinin yapılması

Siteye Özel Web Sayfası ve Online İletişim Kanalları

Güncel aidat bilgilerinin görülebileceği, şikayet, talep ve önerilerin iletilebileceği, duyuruların takip edilebileceği ve sitenin çalıştığı bankanın sistemi desteklemesi halinde aidat ödemelerinin online gerçekleştirilebileceği site yazılım programımız sitenin mevcut web sayfasına entegre edilir. Sitenin aktif bir web sayfası olmaması durumunda site adına web sayfası arayüzü yapılır.


© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Kentsel Yönetim A.Ş.