Destek ve Denetim Hizmetleri

Site Yönetim faaliyetleri ifa edilen sitelerimizde verilen hizmetlerde aksama yaşamadan muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi ve hizmetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde verilebilmesini sağlamak için Kentsel Yönetim, sitelerimize konusunda uzman denetim ve destek personelleri ile hizmet vermektedir.
Denetim Koordinatörü yönetiminde Teknik, Güvenlik, Peyzaj, Temizlik bölüm yöneticilerinden oluşan destek ve denetim ekibi tarafından düzenli proje takibi ve şantiye ziyareti yapılmakta, sitenin hayata geçmesi ile projede öngörülmeyen ancak site sakinlerinin yaşamını doğrudan etkiyelen tüm konularda ve ayrıca sitenin işletme giderlerini mümkün olan asgari seviyeye indirmek üzere gerekli çalışmaları yaparak önerilerini de içeren raporlar hazırlamaktadırlar.
Sakinlerimize verilen hizmetlerde site yönetim ofislerinde tam zamanlı çalışan arkadaşlarımızın yanı sıra merkez kadromuzda bulunan arkadaşlarımız,

  • Muhasebe ve uygulamaları denetimi
  • Faaliyet ve mali denetim
  • Güvenlik
  • Teknik
  • Peyzaj

konularında destek vermektedirler.

Yerinde Denetim

Site Yönetimi konusunda uzun yıllar edindiği bilgi ve tecrübeler ile yerinde denetimleri gerçekleştiren merkez kadromuzda görev yapan Denetim Koordinatörümüz tarafından aşağıdaki konu başlıklarında denetim ve kontrol faaliyetleri yapılmakta, bunun yanı sıra verilen hizmetler konusunda İşletme Müdürlerimize destek verilmektedir. Başlıca denetlenen başlıklar;
Banka ve kasa hareketleri
Cari hesaplar
Satın alma işlemleri ve evrak kayıt düzeni kontrolü
Sözleşmelerin kontrolü,
Siteye ait tüm defterlerin kontrolü (karar, denetim, demirbaş, yevmiye, işletme defterlerinin kontrol ve takibi)
Personelin çalışma programlarının takibi ve özlük haklarının kontrolü,
Aylık Değerlendirme Toplantımızda alınan kararların uygulamasının kontrolü ve takibi ile birlikte tespit edilen hususlarda aksiyon alınması.


Güvenlik Denetimi

Kentsel Yönetim merkez kadromuzda görev yapan Güvenlik Müdürümüz, Emekli Emniyet mensubu olup, verilen güvenlik hizmetlerinde bilgi ve tecrübelerini aktarmaktadır. Bu kapsamda;

5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası uyarınca özel güvenlik ve danışman personelleri, yönetim kurulu ve site sakinlerinin tercihi doğrultusunda site yöneticiliği altında veya hizmet almak suretiyle, gözetim ve erişim kontrolü hizmetlerinin sunulması sağlanır. Ayrıca Güvenlik Müdürümüz tarafından personellerin eğitim, denetim ve resmi uygulamalarının takibi yapılır. Kurulan iletişim ağı ile emniyet birimlerinden alınan bilgiler ve sitelerde yaşanan olaylar site güvenlik personelleriyle paylaşılır, olabilecek adli olaylar için hızlı tedbirler alınması sağlanır.


Peyzaj Denetimi

Kentsel Yönetim merkez kadromuzda görev yapan Ziraat Mühendisimiz sitelerimize bitki ve insan sağlığı açısından destek sunmakta, bu kapsamda peyzaj alanlarında yapılan tüm faaliyetleri denetleyip kontrol etmektedir.
Kentsel Yönetim Peyzaj Birimi olarak gelişen son teknolojiyi lehimize kullanarak yönettiğimiz sitelerimizde 385.000m² yeşil alanı sağlıklı tutmak ve yaşam alanlarında sadece yeşilin verdiği huzurun yanı sıra bitkilerin maksimum oksijen üretmelerini hedefleyerek çalışıyoruz.
Her insanın yapısı birbirinden farklı olduğu gibi bitkilerin de yapıları birbirinden farklıdır. Konusunda eğitim almış uzman kişiler bitki biyolojisi hakkında bilgi sahibi olmadan günümüzde olumsuz ekolojik şartlarda peyzaj sahalarını sağlıklı tutamayacaklardır. Bitki bakımı ve peyzaj alanlarının sağlıklı olmaları konusunda hiçbir aşamayı taşeron peyzaj firmalarının sorumluluğuna bırakmamakta, şirket politikamız olan kusursuz hizmet sunma hedefimiz doğrultusunda her faaliyeti denetim altında tutmaktayız.


Teknik Denetim

Kentsel Yönetim merkez kadromuzda görev yapan Makine Mühendisi Teknik Müdür tarafından sitelere verilen destek ve denetim hizmetleri aşağıda listelenmektedir.
Yapılan çalışmalarda insan hayatı, sunulan konforun devamı ve güvenlik ön planda tutularak, her türlü teknik cihaz ve donanımın sürekli bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak ilk hedefimiz olarak belirlenmiştir. Bunun dışında sitenin söz konusu envarterlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işletilmesi ve bu konuda herhangi bir cezai uygulama ya da yaptırım uygulanmasının önüne geçmek hedeflenmektedir.
Teknik birim olarak amacımız sitemiz içerisinde bulunan teknik envanterleri tam randımanlı olarak %100 çalışır durumda tutmaktır. Bunun için site teknik personellerimiz ve servis bakım firmalarımız ile birlikte sistemlerimiz sürekli olarak kontrol altında tutulmaktadır.
Gelişen teknoloji, ilgili kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü tüm kontroller Teknik birimimiz tarafından sitelerimize gerçekleştirilen rutin ziyaretlerde kontrol edilmekte, tespit edilen bir aksaklık durumunda anında müdahalesi sağlanarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmektedir.


© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Kentsel Yönetim A.Ş.