Kariyer

İK Politikamız

Kentsel Yönetim Hizmetleri’nin yüksek standartlarından biri de çalışanlarına yaptığı yatırımdır. Çalışanlarının mesleki gelişimi ve eğitimi, şirket önceliklerindendir. Karşılıklı güven, saygı ve iş etiğine dayandırılan iş süreçleri, gelişim potansiyeli yüksek, beceri ve tecrübenin değerlendirildiği ve ödüllendirildiği, çevreye ve topluma karşı sorumluluk taşıyan, bireyler arası fırsat eşitliği ilkeleriyle Kentsel Yönetim, saygın bir çalışma ortamı sunmaktadır.
Şirket içerisinde oluşan pozisyonun gereklilikleri çerçevesinde şekillenen işe alım süreci, ön başvuruların alınması, pozisyona uygunluk rasyosunun değerlendirilmesiyle yapılır. Mülakatlar, bağlı çalışılacak birim yöneticisiyle gerçekleştirilir. Uygun görülen adaylara İnsan Kaynakları birimi işe alım teklifini yapar ve süreç sonuçlandırılır.
Şirket kültürümüzün sahip olduğu; ilkeler hem çalışanlarımızın bireysel, hem de şirketimizin genel yetkinlikleri olarak değerlendirilmektedir.

 • Müşteri Odaklı Olmak
 • Kalite Odaklı Olmak
 • İşbirliği İçinde Çalışmak
 • Güven Oluşturmak
 • Strateji ve Vizyon Oluşturmak
 • Kaynakları Etkin Kullanmak
 • İlham Vermek ve Motive Etmek
 • Paydaşları Yönetmek
 • Çalışanları Geliştirmek
 • Problem Çözmek
 • Esneklik Göstermek
 • Planlamak Ve Organize Etmek
 • Planlamak Ve Organize Etmek
 • Süreçleri Geliştirmek
 • İş/Sektör Bilgisi Geliştirmek
 • Sürekli Gelişime Açık Olmak
 • Önceliklendirmek
 • Sorumluluk Almak

İK Uygulamaları kapsamında, çalışan memnuniyetini arttırmak için motivasyon etkinlikleri düzenlenmekte ve çalışanların kendilerini ifade edebilecekleri platformlar yaratılmaktadır. Yine bu kapsamda saha personeline yönelik, saha ziyaretleri planlanmakta ve sahada görevli personel ile toplantılar, sosyal etkinlikler ve hem birebir hem de toplu görüşmeler yapılmaktadır. Çalışanların motivasyonlarını üst seviyede tutmak ve iş süreçlerini yürütürken ekip içindeki birliktelik inancını ön planda tutmak için bütün paydaşlarla bir araya gelmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Kentsel Yönetim A.Ş.