Kentsel Yönetim Yorum yapılmamış

Site yönetim faaliyetlerimizi Ege Boyu Sitesi sakinlerine anlattığımız e bültenimiz yayınlandı. Site sakinlerimize mail yoluyla gönderilen bültenimizaynı zamanda sitemizdeki duyuru panolarına da asıldı.

Ege Boyu _ E Bülten