Periyodik bakım hizmetleri, çim biçme, sulama, budama hizmetleri, yabani otlarla mücadele, gübreleme ve havalandırma, mevsimlik çiçek düzenlemesi, zararlılarla mücadele, ilaçlama hizmetleri, bakım programı oluşturulması, sulama ve drenaj sistemleri oluşturulması, otomatik sulama sisteminin kurulması.